Wednesday, 13 October 2010

AR DAITH

Felly ma' 'Cwrw, Chips a Darlith Deg' wedi agor ac mae tair perfformiad llwyddiannus wedi bod. Darllenwch yr adolygiad ar Golwg 360 ac yna gwnewch yn siwr bod gennych docyn i weld y ddrama wych yma :

http://www.blog-golwg360.com/cyfranwyr-gwadd/adolygiad-cwrw-chips-a-darlith-deg/

Saturday, 2 October 2010

CWRW CHIPS A DARLITH DEG- Ymarferion Wythnos 3


Ma gyda Gwydion ffrindiau newydd. Maent yn cael eu galw:

Bin
Clustffonau
Rheolydd
Blwch
Drôr

Gan mae sioe un dyn sy’n cael ei gynhyrchu, nhw yw ei unig ffynhonnell o adloniant ac ysbrydoliaeth ar y llwyfan unig. Er bod rhai o'r gwrthrychau hyn yn cynrychioli cymeriad a cof, mae eraill wedi dod yn estyniad o'r cymeriadau eu hunain. Datblygu ‘cysylltiad emosiynol’ gyda rhai o'r gwrthrychau hyn sydd wedi bod yn hanfodol, a thrwy yr ymarferion ‘gwrthrych rhyfeddol’ yr ydym wedi bod yn gwneud, y mae agwedd hollol newydd i olygfa cymhleth wedi cael ei eni. Y mae Gwydion wedi datblygu ‘emosiwn gof’ gwych ac y mae’r atgofion hyn yn awr yn llenwi â thanwydd y sîn y mae’r atgof yn gysylltiedig a hi. Y mae chwarae ei canfyddiad o’r olygfa, ac i fod yn fwy penodol, ei ganfyddiad o sut y byddai wedi hoffi i’r foment hwn edrych, wedi dod ag amrwd newydd i’w gymeriad.
Daeth yn amlwg iawn, gyda dros 15 chymeriadau i chwarae, y gallai’r ddrama fod ychydig yn undonog o ran ei arddull a dull ar adegau. Chwarae o gwmpas gyda canfyddiadau Gary a'r ‘atgofion emosiwn’ sydd wedi cael eu sefydlu a fydd yn cadw'r awr a hanner yn ffres ac ysgogol i Gwydion. Os bydd y daith gyfan a'r profiad yn gymhelliant iddo, y gobaith yw y ddylai’r holl brofiad fod yr un mor ddifyr i ni.

To see this blog in English visit:
http://community.nationaltheatrewales.org/profiles/blogs/cwrw-chips-a-darlith-deg-week-1?xg_source=activity

www.angharadlee.com