Wednesday, 10 August 2011

SXTO - Datblygu'r olygfa nesaf

Mae llwyth ohonnoch chi wedi bod yn yamteb i'r blog SXTO rhyngweithiol ac yn dadlau am y golygfeydd a bai pwy yw hi bod llun Lowri yn ei bra ar Facebook - ond beth yw'r cam nesaf? Beth ddylai ddigwydd nesaf? Ryden ni angen eich sylwadau chi er mwyn parhau'r stori a datblygu'r olygfa nesaf - ewch i www.ag-sxto.net i gyfrannu

No comments:

Post a Comment