Tuesday, 29 March 2011

Lowri Sion a Gavin yn cael eu cyfweld ar BBC Radio Cymru heno ma!

Gyda diwedd y daith yn agosau mae Lowri Sion, cyflwynydd y prosiect SXTO a Endaf Davies aka Gavin yn cael eu cyfweld yn fyw ar doddcom ar wefan BBC Radio Cymru am 7.30 heno ma!

Wedi cael ymateb negyddol gan nifer o'r disgyblion Ysgol - beth fydd y dyfodol i Gavin Jones? Beth yw'r diweddarf o ran y sgript? Mae nifer ohonnoch eisioes wedi ymweld a'r blog rhyngweithiol, ond mae angen mwy o syniadau arnom er mwyn eu trosglwyddo i'r awdures Bethan Gwanas ar gyfer cam nesaf y prosiect!

Ewch i www.ag-sxto.net i gyfrannu!

No comments:

Post a Comment