Thursday, 24 February 2011

SAETHU GOLYGFEYDD AR GYFER PROSIECT SXTO /FILMING SCENES FOR SEXTING PROJECTDros y ddau ddiwrnod diwetha mae cast a chriw cynhyrchiad SXTO Arad Goch wedi bod allan ar leoliad mewn Ysgol leol yn saethu'r golygfeydd ar ffurf fideo, er mwyn uwchlwytho'r deunydd i flog newydd sbon fydd yn cyd fynd a'r prosiect dros y 3 blynnedd nesaf.

Over the past two days Arad Goch's SEXTING cast and crew have been out on location in a local High School, filming the SEXTING scenes for a brand new online blog which will coincide with the project over the next 3 years.Bydd 'SXTO'ar daith o amgylch Ysgolion Uwchradd Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gar o Ddydd Llun nesaf ymlaen!'SEXTING' will be touring High Schools in Ceredigion, Carmarthenhire and Pembrokeshire from next Monday onwards!

Bydd y cast a'r criw yn blogio ar hyd y daith felly cadwch fyny gyda'r newyddion diweddaraf yma!

The cast and crew will be blogging throughout the tour so watch this space for the latest news!

No comments:

Post a Comment